Opstijgend vocht

Vochtbeheersing & herstel

Opstijgend vocht

Voor injecteren tegen opstijgend vocht werken wij uitsluitend met producten van Remmers. In hun laboratorium ontwikkelen een 200-tal medewerkers dagdagelijks de beste producten en worden alle producten uitvoering getest. Afhankelijk van de samenstelling van de muur wordt een aangepaste behandeling tegen opstijgend vocht geadviseerd.
De laatste tientallen jaren hebben horizontale afdichtingen door middel van injectie zich bewezen. Het is een efficiënte, schone techniek en bovendien gunstig in prijs. De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is de revolutionaire crèmetechnologie.

Humabloc® Plus-Crèmetechnologie als probleemoplossing
Bij de ontwikkeling werd duidelijk dat een geconcentreerde crèmesamenstelling veel problemen van traditionele, curatieve, horizontale afdichtingen kon oplossen.

Allereerst springen de voordelen van deze verwerkingswijze in het oog. Voor een crèmevormig materiaal heeft injectie onder druk weinig zin, omdat de consistentie hier geen voordeel heeft respectievelijk bij een dergelijke verwerking zelfs uit elkaar zou kunnen vallen. Een crèmevormig materiaal is dus alleen geschikt voor drukloze verwerking. Bij de verwerking heeft deze consistentie het voordeel dat het materiaal niet uit een horizontaal geboord gat loopt. Tijdrovend schuin boren, waarbij steeds door de steen moet worden geboord, wordt vervangen door horizontale, minder lange boorgaten, die bovendien eenvoudig in de lintvoeg kunnen worden geboord.

Toepassingsgebied
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%

1. Gaten boren
Boorgaten met een onderlinge afstand van maximaal 12 cm en een diameter van 12 mm horizontaal in de lintvoeg boren.

2. Reiniging van de boorgaten
Met vet- en olievrije perslucht de gaten stofvrij blazen.

3. Injecteren van de werkzame stof
Met kitpistool en een injectielans of een geschikte machine Humabloc® Plus in het boorgat spuiten.

4. Dichtzetten van de boorgaten
Na beëindiging van de injectie, de boorgaten met Dichtspachtel dichtzetten.

5. Bijkomende maatregelen
Opzetten van een verticale afdichting met het Kiesol-systeem. Minimaal 30 cm boven de boorgatenzone.